Tanken med min avel.

Det jag vill uppnå med min avel är friska starka individer med stabilt temperament.

Maine Coon katters popularitet har vuxit enormt och mer kunskap har blivit tillgänglig när det gäller hälsofrågor. För mig är hälsotester A och O så alla katter som går i avel är testade enligt PawPeds hälsoprogram + lite till. Hela katteriet är Fiv/FeLv testat. Katterna är är DNA testade för Blodgrupp, HCM, SMA och PK-def. Alla katter går också igenom en HCM skanning med ultraljud och en HD-rtg.

Alla katter socialiseras noga för att dom ska bli orädda, sociala och fina i temperament.

Jag vill följa rasstandard i den mån det går, för det är en viktig del att bevara, men eftersom jag kommer att jobba med låga kloner på katterna kan avvikelser förekomma i dagens rasstandard utseende (Showbiz katters utseende). Jag föder alltså inte upp showbiz katter. Självklart är det kul om katterna ändå får fina bedömningar på Utställningar. Det är en bonus i arbetet.

Mina katter är inte lågklonade idag, men mitt mål är att klona ner i kommande avkommor.

 

Nedan följer förklaring på ovanstående sjukdiagnoser:

Spinala muskelatrofier (SMA) är en grupp ärftliga sjukdomar som kännetecknas av att motoriska nervceller i mellanhjärnan, förlängda märgen och ryggmärgen bryts ned. Nedbrytningen av nervceller leder till muskelsvaghet och muskelförtvining (atrofi). SMA förekommer i olika svårighetsgrader, men oftast är symtomen likartade inom samma familj. Prognosen ser olika ut för olika former av SMA. Generellt är det så att ju tidigare symtomen visar sig, desto svårare blir de. Vid de svåraste formerna avlider ungarna ofta i nyföddhetsperioden eller under de första levnadsåren.

HCM (Hypertrofisk Cardiomyopati) är en sjukdom som utvecklas under en lång tid. Drabbade katter har oftast inga symptom på HCM före sex månaders ålder och i många fall kan det ta flera år innan man kan ställa en diagnos. Oftast upptäcker man HCM vid en årlig hälsokontroll hos veterinären när man lyssnar på kattens hjärta. Om man hör blåsljud eller oregelbundna hjärtslag undersöker veterinären kattens hjärta med ultraljud och då kan diagnosen ställas.

PK Def (Pyruvate kinase deficiency) är en blodbristsjukdom. Pyruvatkinas kinase är ett enzym som är viktig för de röda blodkropparna. Brist på det enzymet gör att de röda blodkropparna får en kortare livslängd. En katt som har brist på PK Def kan i perioder få blodbrist (hemolytisk anemi). 

Höftledsdysplasi är i grund och botten en ovanlig utveckling av just djurets höft, och lederna omkring den kommer att nötas ut över tid. Det finns en ärftlig komponent för höftledsdysplasi hos katter. För att utesluta detta gör man en HD-rtg.

Hjärtultraljud med fullständig Doppler (ekokardiografi) använder ljudvågor för att säkert och smärtfritt skapa en rörlig bild av hjärtat och dess klaffar för att, bedöma blodflödet och hjärtfunktion, samt fastställa orsaken till blåsljudet. Denna undersökning görs av uppfödare som HCM skanning.